تبلیغات
همسنگران - خدا یا شیطان؟؟؟؟؟

همسنگران

Music v:12 Music v:12 Music v:12 Music v:12

آخرین مطالب ارسالی

خدا یا شیطان؟؟؟؟؟

خدا یا شیطان ؟؟؟؟؟؟


گاهی هوای دلمان بدجور گرفتار پس لرز های گاه و بیگاه گناه میشه گاهی کم و گاهی زیاد ولی همیشه این سوال رو هزاران بار از خودم پرسیدم چه کسی مسبب انجام این گناه بود جالب اینجاست چقدر احمقانه گاهی در آستانه ی انجام گناهی خودمان را قانع میکنیم که دیگر تکرار نمیشود انگار که حد و حدود دین مبین پیامبر را از روی جو احوالی مسلمانان مینویسند .

گاهی هم خودمان را به هیچ عنوان درگیر این جملات«من مقصر نبودم.شاید اگر فلان کس تحت فشارم نمیگذاشت این کارو نمی کردم... مجبور شدم و... » نمیکنیم و خیلی ریلکس در طی روزهای آینده به انجام عمل ناشایست خودمون متاسفانه ادامه هم میدیم انگار نه انگار که خداوند شاهد اعمال و رفتار ماست و به وقتش در این دنیا نشود در سرای عقبی پاسخش را دریافت خواهیم کرد. 


واقعا تقصیر کیست که اهرم کنترل ما گاهی شدیدا دست خودمان نیست ؟
تقصیر عذرا خانم زن همسایه بغلی ایست که در بد اخلاقی و طعنه زدنو غیبت کردن نمونه است یا جعفر آقای میوه فروش که میوه ها را گران حساب میکند؟


 واقعا کدامش باعث میشود جای خدا را در کنارمان به عنوان یک ناظر بر اعمال نا دیده بگیریم ما که میدانیم عیب کار کجاست چرا برای بر طرف کردنش اقدام نمیکنیم.

 در سوره ی ناس آمده: هر کداممان یک شیطان نهفته به نام خناس در درونمان داریم که اگر بخواهیم از خدا و توصیه های ائمه دور شویم دیگر گوشمان جز صدای خناس درونمان چیز دیگری نمی شنود کم کم کار به جایی میرسد که بله قربان گوی او میشویم و برای خواسته هایش به خودمان دروغ هم میگوییم و پروردگار را از قلبمان میرانیم ...
متاسفانه مسبب تمام اعمال های ناشایستی که مرتکب میشویم خناس نیست بلکه خودمانیم ما هستیم که شیاطین را گاهی آنقدر بزرگشان میکنیم که دیگر گاهی نمیتوانیم از پسش بر بیاییم...
 


بیایید سعی کنیم هر شب اعمال هر روزمان را مرور کنیم و تعداد خشنودی های خدا و خناس لعین را بشماریم و سعی کنیم طوری در دو روزه ی زندگی دنیوی که داریم زندگی می کنیم پروردگار سلطان قلبمان و وجودمان باشد نه شیاطینی که آبروی ما را در مقابل پروردگارمان هر روزو هر لحظه هدف قرار گرفته اند تا از غفلت ما برای خودشان کاسبی راه بیندازند... آن هم حراج انسانیت در مقابل یک پاسخ بله که به نفس اماره و شیاطین میدهیم. اینجاست که ما بزرگتر ها هم باید نه گفتن را یاد بگیریم...

 

زرین یاس یکشنبه 17 بهمن 1395 نظرات() ادامه مطلب