تبلیغات
همسنگران - توبه های شیرین کام

همسنگران

Music v:12 Music v:12 Music v:12 Music v:12

آخرین مطالب ارسالی

توبه های شیرین کام

در یکی از منبر های پسر مرحوم حاج آقا کافی نشسته بودم و ایشان داشتند از توبه و محبت پروردگار مهربانمان  سخن میگفتند .
ایشان می فرمودند: اگر شخصی بدترین گناهان عالم را هم مرتکب شود از قبیل: قتل ، دزدی و حتی زنا هم باشد اگر انسان توبه ی نصوح و بدون بازگشت کند  پروردگار مهربانمان او را می بخشد(البته به شرط آنکه توبه واقعی باشد و بدون استفاده از راه در رو ها و بدون فریب) و اگر به خداوند گمان بد ببرد که شاید خداوند او را با وجود توبه ی واقعی اش هنوز نبخشیده از گناهی که مرتکب شده گناهش بیشتر است. می فرمودند:
✔✔. آنهایی که توبه بدون بازگشت میکنند بدانند که  با کسی وارد معامله شده اند که نه تنها متضرر نمی شوند بلکه حتی بعد از مرگ فرد توبه کار هم، این پروردگار مهربانمان است که عنایتش را به او قطع نخواهد کرد میپرسید چگونه؟؟؟!!!
.
✔✔فرشتگان نگهبانی که همیشه همراه انسانها هستند وگناهان و ثواب هایشان را مینویسند بعد از مرگ آن فرد  توبه کننده به جبران روزهایی که آن فرد در گمراهی و انجام اشتباهاتش گذران روز میکرد به دستور پروردگارمهربانمان این فرشتگان موظف هستند  بر سر خاک آن مرحوم بمانند و تا روزقیامت به دعا و مناجات مشغول شوند و پاداش مناجات این فرشتگان به حساب آن بنده ی توبه کننده منظور شود تا این چنین جبران مافات گذشته او شود . و کارنامه ی اعمالش خالی نباشد. 

.
جوانها واقعا یک چنین خدای مهربانی رو از کجا میخواهیم پیدا کنیم؟ انقدر که او به فکر ماست آیا ما به حرف او گوش میدهیم؟ آیا قرآن او را میخوانیم آیا به دستوراتش عمل میکنیم؟
.حال ببینید اگر به دستوراتش عمل کنیم و تلاش کنیم خودمان را از گناهان تطهیر کنیم چقدر عزیز کرده ی  پروردگارمان خواهیم شد.زرین یاس چهارشنبه 10 خرداد 1396 نظرات() ادامه مطلب